سکه های دارابگرد(ضرب شده در ضرابخانه دارابگرد از ۹ پادشاه ساسانی)

       تاریخ شهر داراب / جاذبه های فرهنگی و تاریخی داراب / درباره شهرستان داراب / گردشگری داراب / گردشگری فرهنگی تاریخی / گردشگری فرهنگی_تاریخی / گردشگری و میراث فرهنگی      ۵ بهمن, ۱۳۹۴

یکی از مهمترین ضرابخانه های دوران ساسانیان در ایران ضرابخانه دارابگرد می باشد که علاوه بر ضرب سکه های نقره ، سکه های طلا نیز در آن ضرب می شده است. تصاویر زیر مربوط به برخی از سکه های دوران…… بیشتر »