اشتراکات فرهنگی مسجد سنگی داراب و استهبان

       تاریخ شهر داراب / جاذبه های تاریخی داراب / جاذبه های فرهنگی و تاریخی داراب / جاذبه های گردشگری داراب / درباره شهرستان داراب / گردشگری داراب / گردشگری فرهنگی تاریخی / گردشگری فرهنگی_تاریخی / گردشگری و میراث فرهنگی      ۵ اسفند, ۱۳۹۴

آنچه امروز تحت‌ عنوان مسجد سنگی ایج، شناخته می‌شود، در واقع آتشگاهی بوده از زمان ساسانیان که در دوره‌ی حاکمیت ملوک شبانکاره، به مسجد تبدیل شده است. بدون تردید استان فارس را باید مهد علم، ادب و تمدن ایران زمین…… بیشتر »