دینارهای دارابگرد در موزه های آمریکا

       تاریخ شهر داراب / جاذبه های تاریخی داراب / جاذبه های فرهنگی و تاریخی داراب / درباره شهرستان داراب / گردشگری داراب / گردشگری فرهنگی تاریخی / گردشگری فرهنگی_تاریخی / گردشگری و میراث فرهنگی      ۵ خرداد, ۱۳۹۵

در میان سکه های موزه مورد نظر تعداد ۳۶ عدد سکه ضرب شده در دارابگرد می باشد که مطابق شناسنامه های منتشر شده ۳۵ عدد از سکه ها، درهم و از جنس نقره و یک عدد از آنها نیز دیناری…… بیشتر »