داراب در عصر صفوی(شاعران دارابی عصر صفوی)

       تاریخ شهر داراب / درباره شهرستان داراب / گردشگری فرهنگی تاریخی / گردشگری و میراث فرهنگی      ۸ فروردین, ۱۳۹۶

«تحفه سامی» به سند و مدرک نشان میدهد که در طی مدت پنجاه سال، هفتصد و اندی شاعر در سراسر ایران تا آنجا که «سام میراز» دسترسی داشته است وجود داشته اند که در این میان دو تن از شاعران…… بیشتر »

دارابگرد(کشف مهر مربوط به استانداری دارابگرد)

       تاریخ شهر داراب / جاذبه های فرهنگی و تاریخی داراب / جاذبه های گردشگری داراب / جغرافیای داراب / درباره شهرستان داراب / گردشگری فرهنگی_تاریخی      ۸ فروردین, ۱۳۹۶

این مُهر که در کتاب مُهرهای ساسانی و در ذیل بخش واژه اُستاندار(OSTANDAR) معرفی شده است دارای دو سوراخ می باشد که برای مهر و موم کردن اسناد اداری و مالی مورد استفاده قرار می گرفته است. یکی از دلایل…… بیشتر »

اصطلاحات دارابی باقیمانده از دوران تاریخی

       تاریخ شهر داراب / جغرافیای داراب / گردشگری داراب / گردشگری فرهنگی تاریخی      ۸ فروردین, ۱۳۹۶

گویش مردم داراب، گویشی بی نظیر، خاص و منحصربفرد است که در هیچ جای ایران قابل دستیابی نیست و برای اثبات این موضوع تعداد کمی از این لغات و اصطلاحات را به عنوان نمونه در زیر معرفی خواهم نمود.هر چند…… بیشتر »